0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Category: Văn bản-Biểu mẫu

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 1, năm 2024

Bấm vào đây để xem thông báo chi tiết

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – ĐHTN

Bấm vào đây để xem thông báo chi tiết

Quyết định về việc ban hành Quy định Tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – ĐHTN

Bấm vào đây để xem thông báo chi tiết

Quyết định về việc ban hành quản lý và sửa dụng tài sản công của Trung tâm Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục

Bấm vào đây để xem thông báo chi tiết

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi đánh giá và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Áp dụng hình thức thi trên máy vi tính)

Bấm vào đây để xem thông báo chi tiết

Quyết đinh ban hành Quy định tạm thời tổ chức thi và cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Đại học Thái Nguyên đối với người dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ (Áp dụng hình thức thi trên máy vi tính)

Bấm vào đây để xem thông báo chi tiết

Quyết định về việc ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động của Trung tâm Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục

Bấm vào đây để xem thông báo chi tiết

Quyết định về việc Ban hành Quy định tổ chức Thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Bấm vào đây để xem thông báo chi tiết

Quyết định về việc Ban hành Nội quy phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Trung tâm Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục

Ấn vào đây để xem thông báo chi tiết

Quyết định về việc Ban hành Nội quy của Trung tâm Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục – ĐHTN

Bấm vào đây để xem thông báo chi tiết