0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Month: April 2021

Thông báo kết quả thi cấp Giấy chứng nhận tiếng Anh cho sinh viên, học viên và NCS ngày 17,18.4.2021

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo đợt thi ngày 17,18/4/2021

Thông báo thi, cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của ĐHTN, đợt thi 22/5/2021

THÔNG BÁO Tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên sau đại

Thông báo Lịch thi và Phòng thi, Số báo danh thi cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên, ngày 18/4/2021

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi tiếng Nhật (NAT-TEST) ngày 11/4/2021

THÔNG BÁO LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG NHẬT (NAT-TEST) NGÀY 11/4/2021 Cấp độ Q3,

Thông báo kết quả thi Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GDĐT ngày 04/4/2021

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo đợt thi ngày 04/4/2021