0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Category: Đăng ký Tin học

Thông báo tổ chức thi Tin học tháng 5.2019

THÔNG BÁO Về việc tổ chức lớp ôn thi và thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản Nhằm