0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Month: March 2022

Thông báo lịch thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GDĐT, thi ngày 08/5/2022

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi Chứng chỉ tiếng Anh, ngày 03/4/2022

THÔNG BÁO LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY  03/4/2022 1.  Thời gian dự

Thông báo kết quả thi Giấy chứng nhận tiếng Anh của Đại học Thái Nguyên, ngày 26,27/3/2022

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh của Đại học Thái Nguyên,

Thông báo Lịch thi và Phòng thi, Số báo danh thi cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên, ngày 27/3/2022

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA

Thông báo Lịch thi và Phòng thi, Số báo danh thi cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên, ngày 26/3/2022

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA

Thông báo lịch thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GDĐT, thi ngày 03/4/2022

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo

Thông báo kết quả thi Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GDĐT ngày 06/3/2022

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo đợt thi ngày 06/3/2022

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi Chứng chỉ tiếng Anh, ngày 06/03/2022

THÔNG BÁO LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY  06/03/2022 1.  Thời gian dự