0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Month: December 2023

Thông báo Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ khảo sát năng lực tiếng Anh cho giáo viên phổ thông tỉnh Bắc Giang

THÔNG BÁO Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ khảo sát năng lực tiếng Anh cho giáo