0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Category: Thông báo

Thông báo thi IELTS quốc tế do Hội đồng Anh (British Council) cấp chứng chỉ tại Đại học Thái Nguyên, đợt thi 04/9/2021

THÔNG BÁO Lịch thi IELTS quốc tế do Hội đồng Anh (British Council) cấp chứng chỉ tại Đại học Thái

Thông báo hoãn tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh, thi ngày 20/7/2021

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO HOÃN TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, THI NGÀY 20/7/2021 Do diễn biến

Thông báo lịch thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GDĐT, thi ngày 08/8/2021

THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông báo khẩn: Hoãn lịch thi Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ, thi ngày 11/7/2021

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO HOÃN LỊCH THI GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ, THI NGÀY 11/7/2021 Do

Thông báo Lịch thi và Phòng thi, Số báo danh thi cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên, ngày 11/7/2021

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA

Thông báo thi, cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của ĐHTN, đợt thi 11/7/2021

THÔNG BÁO Tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên sau đại

Thông báo lịch thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GDĐT, thi ngày 20/7/2021

THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông báo khẩn: Hoãn lịch thi chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Nhật NATTEST ngày 06/6/2021

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO HOÃN LỊCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, TIẾNG NHẬT NATTEST NGÀY 06/6/2021 DO DIỄN

Thông báo khẩn: Hoãn lịch thi Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ, thi ngày 22/5/2021

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO HOÃN LỊCH THI GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ, THI NGÀY 22/5/2021 DO

Thông báo lịch thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GDĐT, thi ngày 06/6/2021

THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo