0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Month: October 2020

Thông báo kết quả thi chứng nhận và chứng chỉ ngoại ngữ ngày 17/10/2020 và ngày 18/10/2020

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo đợt thi ngày 17

Thông báo lịch thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GDĐT, đợt thi ngày 21/11/2020

THÔNG BÁO Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Khung

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi Chứng chỉ tiếng Anh ngày 18/10/2020

THÔNG BÁO LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀY  18/10/2020 1.  Thời

Thông báo Lịch thi và Phòng thi cấp Giấy chứng nhận tiếng Anh cho sinh viên, học viên và NCS ngày 17.10.2020

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY 17.10.2020 Địa điểm thi:

Thông báo tổ chức thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, tháng 10, 11, 12 năm 2020.

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản tháng 10,

Thông báo thi, cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của ĐHTN, đợt thi 17/10/2020

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao