0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Category: Bồi dưỡng thi, VB2 ĐH

Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2023

THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2023 tại Trung

Thông báo: Danh sách cấp chứng chỉ cán bộ giám khảo chấm nói viết và ra đề chấm thi

Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – Đại học Thái Nguyên công bố danh sách

Thông báo mở lớp bồi dưỡng và thi cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên.

THÔNG BÁO V/v tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng và thi cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại

Thông báo mở lớp bồi dưỡng năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

THÔNG BÁO V/v tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại

Thông báo mở lớp bồi dưỡng năng lực tiếng Anh tháng 6.2020

THÔNG BÁO V/v tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại

Chương trình Bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ của Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng – Đại học Thái Nguyên

Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – Đại học Thái Nguyên (Trung tâm KT&QLCLGD –