0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Month: March 2023

Thông báo thi, cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ đầu vào đối với học viên thạc sĩ ĐHTN năm 2023 – Đợt thi ngày 27/4/2023

THÔNG BÁO Tổ chức thi, cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho đầu vào đối với học viên thạc

Thông báo lịch thi, danh sách phòng thi và số báo danh thi Giấy chứng nhận tiếng Anh của Đại học Thái Nguyên, ngày 26/03/2023

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA