0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Month: November 2019

Thông báo thi chứng chỉ tiếng Anh, đợt thi 13-15/12/2019

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi Chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi chứng chỉ tiếng Anh ngày 09/11/2019

THÔNG BÁO LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀY 09/11/2019 1. Bậc