0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Category: Khảo thí Tin học

Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao năm 2023

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi và cấp

Thông báo thi, cấp Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao, đợt thi ngày 18/12/2022

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi và cấp

Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, tháng 9 năm 2019.

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi và cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản tháng 9

Thông báo tổ chức thi Tin học tháng 5.2019

THÔNG BÁO Về việc tổ chức lớp ôn thi và thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản Nhằm