0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Category: Đăng ký tiếng Anh

THÔNG BÁO Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật (NAT-TEST) Đợt thi ngày 24/03/2024

THÔNG BÁO Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật (NAT-TEST)

Thông báo:Thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GDĐT, đợt thi ngày 10/04/2024

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo

Thông báo: Tổ chức kỳ thi đánh giá và cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ đối với ứng viên học thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên, đợt thi 17/9/2023

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO V/v tổ chức thi và cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ đối với

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN, CA THI: BUỔI CHIỀU – NGÀY 25.06.2023

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA

Thông báo thi chứng chỉ tiếng Anh, đợt thi 13-15/12/2019

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi Chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Thông báo thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh tháng 10,11,12/2019

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi và cấp Chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ

Thông báo thi và cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, ngày thi 07/9/2019

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi, cấp Chứng nhận năng lực tiếng Anh, tiếng Pháp cho sinh viên, học viên

Thông báo thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh ngày 13-15/9/2019

THÔNG BÁO Đại học Thái Nguyên tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh tháng 9 như

Thông báo Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh tháng 7, 8, 9/2019

THÔNG BÁO 1. ĐHTN phối hợp với Trung tâm Khảo thí Quốc gia thuộc Cục Quản lý chất lượng –

Thông báo tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bâc dùng cho Việt Nam

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ