0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Month: August 2020

Thông báo thi, cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của ĐHTN, đợt thi 20/9/2020

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao

Thông báo lịch thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh (VSTEP), đợt thi ngày 08/9/2020

THÔNG BÁO Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh (VSTEP) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Thông báo lùi thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh (VSTEP), đợt thi 25/8/2020 sang ngày 08/9/2020

THÔNG BÁO Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh (VSTEP) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Thông báo Lịch thi và Phòng thi giấy chứng nhận tiếng Anh cho sinh viên, học viên và NCS ngày 16.8.2020

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY 16.8.2020 I. Đối với

Thông báo phối hợp tổ chức thi và cấp Chứng chỉ năng lực Hoa ngữ (TOCFL), đợt thi 18/9/2020

THÔNG BÁO Phối hợp tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực Hoa ngữ (TOCFL), đợt thi 18/9/2020