0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Month: May 2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2023

THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2023 tại Trung

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN, CA THI: BUỔI CHIỀU – NGÀY 28.05.2023

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA

Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023)

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/ĐU, ngày 24/02/2023 của Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN về việc học tập và

Thông báo lịch thi, danh sách phòng thi và số báo danh thi Giấy chứng nhận tiếng Anh của Đại học Thái Nguyên, Ca thi: Chiều – Ngày 14/05/2023

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA

Thông báo: Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên sau đại học của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 13/5/2023 

THÔNG BÁO Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi và cấp giấy chứng nhận năng lực