0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Month: February 2020

Thông báo tổ chức thi, cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của ĐHTN, đợt thi 12/4/2020

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao

Thông báo thi chứng chỉ tiếng Anh (VSTEP), đợt thi 14,15/3/2020

THÔNG BÁO Tổ chức thi Chứng chỉ năng lực tiếng Anh (VSTEP) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ tiếng Nhật (NAT-TEST), đợt thi 05/4/2020

THÔNG BÁO V/v phối hợp tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Nhật của Ủy ban quản

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi tiếng Nhật (NAT-TEST) ngày 16/02/2020

THÔNG BÁO LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG NHẬT (NAT-TEST) NGÀY 16/02/2020 1. Cấp độ

Thông báo lịch thi IELTS tháng 04/2020

THÔNG BÁO Lịch thi IELTS quốc tế do Hội đồng Anh (British Council) cấp chứng chỉ tại Đại học Thái