0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Quyết định về việc ban hành Quy định Tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – ĐHTN