0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Month: June 2019

Thông báo Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh tháng 7, 8, 9/2019

THÔNG BÁO 1. ĐHTN phối hợp với Trung tâm Khảo thí Quốc gia thuộc Cục Quản lý chất lượng –

Thông báo hoãn tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho học viên cao học và NCS ngày 9.6.2019

THÔNG BÁO V/v hoãn tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho học viên cao