0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Month: March 2020

Thông báo hoãn thi cấp Giấy chứng nhận tiếng Anh ngày 12/4/2020

THÔNG BÁO V/v hoãn tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên và nghiên

Thông báo thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh (VSTEP), đợt thi 18,19/4/2020

THÔNG BÁO Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ năng lực tiếng Anh (VSTEP) theo Khung năng lực ngoại ngữ

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi chứng chỉ tiếng Anh ngày 14/3/2020

THÔNG BÁO LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀY 14/3/2020 1. Bậc