0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Month: April 2020

Thông báo thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh (VSTEP), đợt thi 29,30/5/2020

THÔNG BÁO Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ năng lực tiếng Anh (VSTEP) theo Khung năng lực ngoại ngữ

Thông báo hoãn tổ chức thi Chứng chỉ năng lực tiếng Anh ngày 18,19/4/2020

THÔNG BÁO V/v hoãn tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh, đợt thi ngày 18,19/4/2020. Căn