0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Month: December 2020

Thông báo Lịch thi và Phòng thi cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên, ngày 31/12/2020

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông báo lịch thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GDĐT, thi ngày 31/01/2021

THÔNG BÁO Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Khung

Thông báo kết quả thi Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GDĐT ngày 20/12/2020

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo đợt thi ngày 20/12/2020

Thông báo thi, cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của ĐHTN, đợt thi 17/01/2021

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao

Thông báo kết quả thi cấp Giấy chứng nhận tiếng Anh cho sinh viên, học viên và NCS ngày 12.12.2020

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo đợt thi ngày 12/12/2020

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi Chứng chỉ tiếng Anh ngày 20/12/2020

THÔNG BÁO LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY  20/12/2020 1.  Thời gian dự

Thông báo Lịch thi và Phòng thi cấp Giấy chứng nhận tiếng Anh cho sinh viên, học viên và NCS ngày 12.12.2020

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY 12.12.2020 Địa điểm thi: