0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Category: Tin tức-Sự kiện

Thông báo danh sách nộp lệ phí thành công, hủy thi, chuyển cấp độ, hoãn thi chứng chỉ Tiếng Trung quốc tế HSK, HSKK (bằng máy tính) ngày 22.6.2024

THÔNG BÁO Danh sách nộp lệ phí thành công, hủy thi, chuyển cấp độ, hoãn thi chứng chỉ tiếng Trung

Thông báo tổ chức thi, cấp chứng chỉ Tiếng Trung quốc tế HSK, HSKK (bằng máy tính) ngày 21.7.2024

THÔNG BÁO Lịch thi chứng chỉ tiếng Trung quốc tế HSK, HSKK (bằng máy tính) tại Trung tâm Khảo thí

Thông báo trả giấy xác nhận kết quả kỳ thi V-SAT-TNU, đợt thi ngày 02/6/2024

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO TRẢ GIẤY XÁC NHẬN KẾT QUẢ THI Kỳ thi đánh giá đầu vào đại

Thông báo Lịch tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, ngày 26/6/2024

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo

Thông báo: tổ chức thi đánh giá và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên, đợt thi 22/6/2024

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO V/v tổ chức thi đánh giá và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại

THÔNG BÁO Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi và cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho ứng viên dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Mỏ – Địa chất, đợt thi ngày 19/5/2024

THÔNG BÁO Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi và cấp chứng nhận năng lực ngoại

Thông báo Lịch thi và danh sách phòng thi, kỳ thi cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi 18/5/2024

THÔNG BÁO  Lịch thi và danh sách phòng thi, kỳ thi cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo dục

Thông báo tổ chức thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính của Đại học Thái Nguyên dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2024

Đại học Thái Nguyên thông báo Tổ chức thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính của Đại

Thông báo tổ chức thi, cấp chứng chỉ Tiếng Trung quốc tế HSK, HSKK (bằng máy tính) ngày 22.6.2024

THÔNG BÁO Lịch thi chứng chỉ tiếng Trung quốc tế HSK, HSKK (bằng máy tính) tại Trung tâm Khảo thí

Thông báo tổ chức thi, cấp chứng chỉ Tiếng Trung quốc tế HSK, HSKK (bằng máy tính) ngày 19.5.2024

THÔNG BÁO Lịch thi chứng chỉ tiếng Trung quốc tế HSK, HSKK (bằng máy tính) tại Trung tâm Khảo thí