0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Month: June 2020

Thông báo Lịch thi và Phòng thi giấy chứng nhận tiếng Anh cho sinh viên, học viên và NCS ngày 28.6.2020

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY 28.6.2020 1. Thi Nghe,

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi chứng chỉ tiếng Anh ngày 27/6/2020

THÔNG BÁO LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀY  27/6/2020 1.  Thời

Thông báo thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh (VSTEP), đợt thi 10,11/7/2020

THÔNG BÁO Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ năng lực tiếng Anh (VSTEP) theo Khung năng lực ngoại ngữ