0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Category: Tổ chức khảo thí theo nhu cầu

Thông báo lịch thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GDĐT, đợt thi ngày 21/11/2020

THÔNG BÁO Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Khung