0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Month: December 2019

Lịch thi và phòng thi giấy chứng nhận tiếng Anh cho sinh viên, học viên và NCS ngày 29.12.2019

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY 29.12.2019 1. Thi Nghe,

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi chứng chỉ tiếng Anh ngày 14,15/12/2019

THÔNG BÁO LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀY 14,15/12/2019 1. Bậc

Thông báo thi cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh, thi ngày 29/12/2019

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao

Thông báo thi chứng chỉ tiếng Anh, đợt thi 04,05/01/2020

THÔNG BÁO Tổ chức thi Chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng