0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CTEQ

Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – ĐHTN (CTEQ) được thành lập theo Quyết định số 69/QĐ-ĐHTN ngày 10/01/2019 của Giám đốc ĐHTN.
CTEQ được giao thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

Tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ năng lực Ngoại ngữ

Tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Tin học cơ bản và nâng cao

Tổ chức các hoạt động khảo thí và Quản lý CLGD theo nhu cầu

Quản lý và triển khai các nhiệm vụ thuộc đề án NNQG

Giới thiệu về CTEQ

Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – Đại học Thái Nguyên được thành lập ngày 10/01/2019 theo Quyết định số 69/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ĐHTN, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm là đơn vị phối hợp chuyên môn theo ngành dọc của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia và Trung tâm Khảo thí quốc gia thực hiện các nhiệm vụ về khảo thí và phát triển chương trình theo phân quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

SỰ KIỆN NỔI BẬT