0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CTEQ

Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – ĐHTN (CTEQ) được thành lập theo Quyết định số 69/QĐ-ĐHTN ngày 10/01/2019 của Giám đốc ĐHTN.
CTEQ được giao thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

Tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ năng lực Ngoại ngữ

Tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Tin học cơ bản và nâng cao

Tổ chức các hoạt động khảo thí và Quản lý CLGD theo nhu cầu

Quản lý và triển khai các nhiệm vụ thuộc đề án NNQG

Giới thiệu về CTEQ

Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục thuộc Đại học Thái Nguyên. Trung tâm là một đơn vị phục vụ, dịch vụ trực thuộc ĐHTN, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc ĐHTN, có vị trí tương đương với các trung tâm khác trực thuộc ĐHTN. Trung tâm có tư cách pháp nhân; có con dấu riêng được tổ chức và hoạt động theo cơ chế đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.

SỰ KIỆN NỔI BẬT