0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Category: Thi V-SAT-TNU

Thông báo trả giấy xác nhận kết quả kỳ thi V-SAT-TNU, đợt thi ngày 02/6/2024

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO TRẢ GIẤY XÁC NHẬN KẾT QUẢ THI Kỳ thi đánh giá đầu vào đại

Thông báo lịch thi, số báo danh, phòng thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính của Đại học Thái Nguyên dành cho học sinh trung học phổ thông đợt thi 02.6. 2024

Đại học Thái Nguyên thông báo Lịch thi, số báo danh, phòng thi đánh giá đầu vào đại học trên

Thông báo tổ chức thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính của Đại học Thái Nguyên dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2024

Đại học Thái Nguyên thông báo Tổ chức thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính của Đại

Đề án Tổ chức thi đánh giá đầu vào đại học bằng hình thức thi trên máy tính của Đại học Thái Nguyên (V-SAT-TNU)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO Đề án Tổ chức thi đánh giá đầu vào đại học bằng hình thức