0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Category: Tổ chức thi

Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên, đợt thi ngày 02/12/2023

THÔNG BÁO Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại

Thông báo lịch thi và danh sách phòng thi, kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GDĐT, đợt thi ngày 03/12/2023

THÔNG BÁO  Lịch thi và danh sách phòng thi, kỳ thi cấp cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo

Thông báo: Lịch thi và danh sách phòng thi kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho ứng viên học trình độ thạc sĩ của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội và Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp

THÔNG BÁO Lịch thi và danh sách phòng thi của kỳ thi và cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ

Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao năm 2023

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi và cấp

Thông báo kết quả Kỳ thi đánh giá và cấp chứng chỉ năng lực của Đại học Thái Nguyên, đợt thi 05/11/2023

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO KẾT QUẢ Kỳ thi đánh giá và cấp chứng chỉ năng lực của Đại

Thông báo kết quả Kỳ thi đánh giá và cấp chứng nhận năng lực của Đại học Thái Nguyên, đợt thi 04/11/2023

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO KẾT QUẢ Kỳ thi đánh giá và cấp chứng nhận năng lực của Đại

Thông báo kết quả kỳ thi đánh giá và cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ đối với ứng viên học thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên, đợt thi 17/9/2023

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO KẾT QUẢ Kỳ thi đánh giá và cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ

Thông báo kết quả kỳ thi đánh giá và cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ đối với ứng viên học thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên, đợt thi 20/8/2023

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO KẾT QUẢ Kỳ thi đánh giá và cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ

Lịch thi và danh sách phòng thi của kỳ thi và cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho đầu vào đối với ứng viên học trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội

THÔNG BÁO Lịch thi và danh sách phòng thi của kỳ thi và cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ

Thông báo thi và cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ đối với ứng viên học thạc sĩ của các đơn vị ngoài Đại học Thái Nguyên, đợt thi 24/9/2023

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO V/v tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào đối với ứng