0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Month: August 2019

Thông báo thi và cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, ngày thi 07/9/2019

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi, cấp Chứng nhận năng lực tiếng Anh, tiếng Pháp cho sinh viên, học viên

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi chứng chỉ tiếng Anh ngày 17,18/8/2019

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI CHỨNG CHỈ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀY 17,18/8/2019 1. Bậc 3-5

Thông báo thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh ngày 13-15/9/2019

THÔNG BÁO Đại học Thái Nguyên tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh tháng 9 như

Thông báo hướng dẫn định dạng bài thi Vstep đợt thi ngày 17,18/8/2019

THÔNG BÁO LỊCH HƯỚNG DẪN ĐỊNH DẠNG BÀI THI VSTEP VÀ ÔN LUYỆN MIỄN PHÍ ĐỢT THI 17,18/8/2019 Trung tâm