0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Month: September 2019

Lich thi và số báo danh thi chứng chỉ năng lực tiếng Anh, đợt thi 14,15/9/2019

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI CHỨNG CHỈ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀY 14,15/9/2019 1. Bậc 3-5

Thông báo thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh tháng 10,11,12/2019

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi và cấp Chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ

Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, tháng 9 năm 2019.

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi và cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản tháng 9

Lịch thi và phòng thi chứng nhận ngoại ngữ cho sinh viên, học viên và NCS ngày 07.9.2019

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY 07.9.2019 1. Thi Nghe,