0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Category: Chứng chỉ Quốc tế

Thông báo: Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật (NAT-TEST), thi ngày 06/8/2023

THÔNG BÁO Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật (NAT-TEST)

Thông báo tổ chức thi tiếng Nhật Nattest, ngày 06/8/2023

THÔNG BÁO Phối hợp tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Nhật-Nattest, đợt thi ngày 06/8/2023 Căn cứ Quyết

Thông báo: Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật (NAT-TEST), thi ngày 11/6/2023

THÔNG BÁO Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật (NAT-TEST)

Thông báo tổ chức thi tiếng Nhật Nattest, ngày 11/6/2023

THÔNG BÁO Phối hợp tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Nhật-Nattest, đợt thi ngày 11/6/2023 Căn cứ Quyết