0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Month: January 2021

Thông báo khẩn: Hoãn lịch thi chứng chỉ tiếng Anh ngày 31/01/2021

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO DO DIỄN BIẾN DỊCH COVID PHỨC TẠP, VÌ VẬY ĐHTN QUYẾT ĐỊNH: – TẠM

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi Chứng chỉ tiếng Anh ngày 31/01/2021

THÔNG BÁO LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY  31/01/2021 1.  Thời gian dự

Thông báo lịch thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GDĐT, thi ngày 07/03/2021

THÔNG BÁO Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Khung

Thông báo Lịch thi và Phòng thi cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên, ngày 17/01/2021

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN