0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Category: Thông báo

Lịch thi và phòng thi chứng nhận ngoại ngữ cho sinh viên, học viên và NCS ngày 27.10.2019

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY 27.10.2019 1. Thi Nghe,

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi chứng chỉ tiếng Anh ngày 12,13/10/2019

THÔNG BÁO LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀY 12,13/10/2019 1. Bậc

Thông báo thi cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh, thi ngày 27/10/2019

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao

Lich thi và số báo danh thi chứng chỉ năng lực tiếng Anh, đợt thi 14,15/9/2019

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI CHỨNG CHỈ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀY 14,15/9/2019 1. Bậc 3-5

Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, tháng 9 năm 2019.

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi và cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản tháng 9

Lịch thi và phòng thi chứng nhận ngoại ngữ cho sinh viên, học viên và NCS ngày 07.9.2019

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY 07.9.2019 1. Thi Nghe,

Thông báo thi và cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, ngày thi 07/9/2019

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi, cấp Chứng nhận năng lực tiếng Anh, tiếng Pháp cho sinh viên, học viên

Lịch thi và phòng thi chứng chỉ tiếng Anh ngày 21.7.2019

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI CHỨNG CHỈ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀY 21.7.2019 1. Bậc 3-5

Thông báo Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh tháng 7, 8, 9/2019

THÔNG BÁO 1. ĐHTN phối hợp với Trung tâm Khảo thí Quốc gia thuộc Cục Quản lý chất lượng –

Thông báo hoãn tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho học viên cao học và NCS ngày 9.6.2019

THÔNG BÁO V/v hoãn tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho học viên cao