0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Lịch thi và phòng thi giấy chứng nhận tiếng Anh cho sinh viên, học viên và NCS ngày 29.12.2019

THÔNG BÁO

LỊCH THI VÀ PHÒNG THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY 29.12.2019

1. Thi Nghe, Đọc, Viết: Thi sáng CHỦ NHẬT, ngày 29/12/2019, từ 6h45-11h30.
2. Thi Nói: Thi chiều CHỦ NHẬT, ngày 29/12/2019, từ 13h30-17h30.
3. Địa điểm thi: Giảng đường C5, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐHTN, Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.
Xem chi tiết:
1. Lịch thi tiếng Anh.
2. Phòng thi và số báo danh thi Nghe, Đọc, Viết.
3. Phòng thi và số báo danh thi Nói.
4. Sơ đồ phòng thi.