0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, tháng 9 năm 2019.

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi và cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản tháng 9 năm 2019

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT–BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy định Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin,

Đại học Thái Nguyên tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. Cụ thể như sau:

  1. Lịch tháng 9 năm 2019.
STT Ngày thi Hình thức thi Hạn nộp hồ sơ Ghi chú
1 15/9/2019 Thi trên máy tính 11/9/2019
2 29/9/2019 Thi trên máy tính 25/9/2019
  1. Đối tượng dự thi.

Các cá nhân có nhu cầu đánh giá kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

  1. Kinh phí dự thi: 500.000đ
  2. Hồ sơ đăng ký.

– Bản sao một trong các giấy tờ: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân.

– 02 ảnh 4×6 được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi.

– 01 đơn đăng ký dự thi (theo mẫu).

  1. Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thi.

Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – ĐHTN.

Phòng 406, Nhà T1 – ĐHTN, P. Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên.

Số điện thoại: 0208.3646.929; Website: http://trungtamkhaothi.tnu.edu.vn/.

Đại học Thái Nguyên trân trọng thông báo./.

Văn bản, biểu mẫu đính kèm:

1. Đơn đăng ký thi ƯDCNTT

2. Thông báo thi tháng 9.2019