0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Thông báo: Danh sách cấp chứng chỉ cán bộ giám khảo chấm nói viết và ra đề chấm thi

Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – Đại học Thái Nguyên công bố danh sách học viên được cấp chứng chỉ cán bộ giám khảo chấm nói viết và ra đề chấm thi

Danh sách chi tiết: (Báo cáo (31.1.2022)_CTEQ _ĐGNLNN 2019-2022 – Copy).

    Trân trọng thông báo!