0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Thông báo Lịch thi và Phòng thi giấy chứng nhận tiếng Anh cho sinh viên, học viên và NCS ngày 28.6.2020

THÔNG BÁO

LỊCH THI VÀ PHÒNG THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY 28.6.2020

1. Thi Nghe, Đọc, Viết: Thi sáng CHỦ NHẬT, ngày 28/6/2020, từ 7h00-11h30.
2. Thi Nói: Thi chiều CHỦ NHẬT, ngày 28/6/2020, từ 13h30-17h30.
3. Địa điểm thi: Tầng 2,3,4 Nhà T1B, Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – ĐHTN, phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Xem chi tiết:
1. Lịch thi tiếng Anh bậc 3-5.
2. Phòng thi và số báo danh thi Nghe, Đọc, Viết bậc 3-5.
3. Phòng thi và số báo danh thi Nói bậc 3-5.
4. Lịch thi tiếng Anh bậc 2.
5. Phòng thi và số báo danh thi Nghe, Đọc, Viết bậc 2.
6. Phòng thi và số báo danh thi Nói bậc 2.