0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Thông báo tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ ngày 6.4.2019

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC – ĐHTN

THÔNG BÁO

Căn cứ thông báo số 246/TB-ĐHTN ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Đại học Thái Nguyên về việc thông báo kết luận cuộc họp Ban thường trực Đề án NNQG 2020 – ĐHTN về việc đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của ĐHTN;

ĐHTN có kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ để làm chuẩn đầu ra cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và chuẩn đầu vào đối với tuyển sinh cao học. Kế hoạch dự kiến như sau:

  1. Thời gian thi: Ngày 06/4/2019
  2. Địa điểm thi: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông
  3. Đối tượng đăng ký: Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các thí sinh có nhu cầu.
  4. Hồ sơ đăng ký gồm:

– 01 đơn đăng ký dự thi theo mẫu đính kèm.

– 01 bản photo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

– 03 ảnh 3×4 (01 ảnh dán vào Đơn đăng ký dự thi và 02 ảnh nộp kèm).

  1. Lệ phí dự thi: – Đối với sinh viên, học viên và NCS ĐHTN: 800.000đ/thí sinh.

– Đối với thí sinh tự do: 1.200.000đ/thí sinh.

  1. Thời hạn nộp hồ sơ: Ngày 28/3/2019.

Để đảm bảo kế hoạch tổ chức thi trên, ĐHTN đề nghị các đơn vị thông báo tới các thí sinh, thu nhận hồ sơ, tổng hợp hồ sơ, gửi danh sách thí sinh đăng ký dự thi bằng văn bản và bản mềm (theo mẫu đính kèm) và lệ phí dự thi về Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – ĐHTN trước ngày 28/3/2019.

Liên hệ: Cô Trang; ĐT: 0973.051.851; Email: trungtamkhaothi@tnu.edu.vn.

Tải Lich thi