0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Thông báo kết quả kỳ thi đánh giá và cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ đối với ứng viên học thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên, đợt thi 17/9/2023

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO KẾT QUẢ

Kỳ thi đánh giá và cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ đối với ứng viên học thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên, đợt thi 17/9/2023

Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả thi cho thí sinh tham gia kỳ thi Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh đối với ứng viên học thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên, đợt thi ngày 17/9/2023.

Kết quả điểm thi (tại đây).

  1. Đại học Thái Nguyên nhận đơn đề nghị phúc khảo bài thi của thí sinh:

– Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ ngày 19/9/2023 đến 25/9/2023. Đối với thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi sẽ được chấm phúc khảo vào đợt thi tiếp theo (dự kiến vào ngày 07/10/2023) , kết quả phúc khảo sẽ có sau ngày thi 07 ngày. Thí sinh chỉ được đề nghị phúc khảo bài thi 01 lần.

– Thủ tục phúc khảo:

+ Đơn đề nghị phúc khảo (theo mẫu).

+ Kinh phí phúc khảo: 800.000đ/bài thi.

– Đỉa chỉ nhận: Phòng 101, Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – ĐHTN, phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

– Điện thoại: 0208.3646.929; 0913.62.9996 (Cô Phạm Hoàng Oanh)

– Email: phongkhaothi.cteq@tnu.edu.vn

Lưu ý:  Với thí sinh phúc khảo có thể chụp Đơn đề nghị phúc khảo bài thi và Giấy chuyển tiển/chuyển khoản vào email: phongkhaothi.cteq@tnu.edu.vn (trong 7 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả thi) và liên hệ  đến  hotline để xác nhận thông tin, đồng thời chuyển phát lên cho trung tâm.

  1. Đối với thí sinh không đề nghị phúc khảo bài thi:

Đại học Thái Nguyên sẽ ra Quyết định công nhận kết quả thi vào ngày 26/9/2022. Phát Giấy chứng nhận dự kiến ngày 06/10/2023.

Đại học Thái Nguyên trân trọng thông báo./.