0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Lịch thi và phòng thi chứng chỉ tiếng Anh ngày 21.7.2019

THÔNG BÁO

LỊCH THI VÀ PHÒNG THI CHỨNG CHỈ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀY 21.7.2019

1. Bậc 3-5 (B1, B2, C1): Thi sáng Chủ nhật, ngày 21/7, từ 7h00-11h00.
2. Bậc 2 (A2): Thi chiều Chủ nhật, ngày 21/7, từ 13h30-16h30.
3. Địa điểm thi: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Tầng 4,5 nhà T1, ĐHTN, Tân Thịnh, TP Thái Nguyên.
Xem chi tiết:
1. Lịch thi, phòng thi và số báo danh bậc 3-5 ngày 21.7.2019
2. Lịch thi, phòng thi và số báo danh bậc 2 ngày 21.7.2019
3. Hướng dẫn các bước làm bài thi ĐGNLNN bậc 2 DANH CHO THI SINH
4. Hướng dẫn các bước làm bài thi ĐGNLNN bậc 3-5 DANH CHO THI SINH
5. Một số vấn đề cần lưu ý DOI VOI THI SINH