0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Category: Tổ chức thi

Thông báo thi, cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của ĐHTN, đợt thi 24/5/2020

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao

Thông báo thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh (VSTEP), đợt thi 29,30/5/2020

THÔNG BÁO Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ năng lực tiếng Anh (VSTEP) theo Khung năng lực ngoại ngữ

Thông báo hoãn tổ chức thi Chứng chỉ năng lực tiếng Anh ngày 18,19/4/2020

THÔNG BÁO V/v hoãn tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh, đợt thi ngày 18,19/4/2020. Căn

Thông báo hoãn thi cấp Giấy chứng nhận tiếng Anh ngày 12/4/2020

THÔNG BÁO V/v hoãn tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên và nghiên

Thông báo thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh (VSTEP), đợt thi 18,19/4/2020

THÔNG BÁO Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ năng lực tiếng Anh (VSTEP) theo Khung năng lực ngoại ngữ

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi chứng chỉ tiếng Anh ngày 14/3/2020

THÔNG BÁO LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀY 14/3/2020 1. Bậc

Thông báo tổ chức thi, cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của ĐHTN, đợt thi 12/4/2020

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao

Thông báo thi chứng chỉ tiếng Anh (VSTEP), đợt thi 14,15/3/2020

THÔNG BÁO Tổ chức thi Chứng chỉ năng lực tiếng Anh (VSTEP) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Thông báo lịch thi IELTS tháng 04/2020

THÔNG BÁO Lịch thi IELTS quốc tế do Hội đồng Anh (British Council) cấp chứng chỉ tại Đại học Thái

Lịch thi và phòng thi giấy chứng nhận tiếng Anh cho sinh viên, học viên và NCS ngày 29.12.2019

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY 29.12.2019 1. Thi Nghe,