0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Thông báo hoãn tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho học viên cao học và NCS ngày 9.6.2019

THÔNG BÁO

V/v hoãn tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra

cho học viên cao học và NCS ngày 09/6/2019

Căn cứ Công văn số 2060/BGDĐT-QLCL ngày 14/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo định dạng đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Đại học Thái Nguyên đã chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức thi đánh giá và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo định dạng đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Để ra soát, hoàn thiện các quy định, quy trình cho phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học Thái Nguyên quyết định hoãn tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho học viên và NCS ngày 09/6/2019 (theo Công văn số 05/TTKT&QLCLGD ngày 08/5/2019 của Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – ĐHTN).

Đại học Thái Nguyên thông báo tới các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các khoa trực thuộc và các thí sinh đã đăng ký thi biết và thực hiện. Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – ĐHTN sẽ cử chuyên viên liên hệ trực tiếp đến thí sinh để chuyển lại hồ sơ và kinh phí dự thi.

Các thí sinh có nhu cầu thi lấy chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam sẽ trực tiếp đăng ký với Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục; theo dõi thông tin, lấy mẫu phiếu đăng ký, mẫu phôi chứng chỉ trên trang web: http://trungtamkhaothi.tnu.edu.vn/.

Đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh cần thi ngoại ngữ chuẩn đầu ra, ĐHTN sẽ có kế hoạch cụ thể và thông báo sau.

ĐHTN trân trọng thông báo./.