0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Month: May 2020

Thông báo mở lớp bồi dưỡng năng lực tiếng Anh tháng 6.2020

THÔNG BÁO V/v tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại

Chương trình Bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ của Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng – Đại học Thái Nguyên

Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – Đại học Thái Nguyên (Trung tâm KT&QLCLGD –

Thông báo thi, cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của ĐHTN, đợt thi 28/6/2020

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi chứng chỉ tiếng Anh ngày 31/5/2020

THÔNG BÁO LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀY  31/5/2020 (cũ 29,30/5/2020)

Thông báo thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh (VSTEP), đợt thi 27/6/2020

THÔNG BÁO Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ năng lực tiếng Anh (VSTEP) theo Khung năng lực ngoại ngữ

Lịch thi và phòng thi giấy chứng nhận tiếng Anh cho sinh viên, học viên và NCS ngày 24.5.2020

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY 24.5.2020 1. Thi Nghe,

Thông báo thi, cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của ĐHTN, đợt thi 24/5/2020

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao