0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Category: Khảo thí Tin học

Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, tháng 9 năm 2019.

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi và cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản tháng 9

Thông báo tổ chức thi Tin học tháng 5.2019

THÔNG BÁO Về việc tổ chức lớp ôn thi và thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản Nhằm