0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Month: September 2020

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi Chứng chỉ tiếng Anh ngày 27/9/2020

THÔNG BÁO LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀY  27/9/2020 1.  Thời

Thông báo lịch thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GDĐT, đợt thi ngày 18/10/2020

THÔNG BÁO Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Khung

Lich thi, phòng thi, số báo danh thi Chứng chỉ Hoa ngữ (TOCFL), đợt thi ngày 18/9/2020

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ HOA NGỮ (TOCFL), ĐỢT THI

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi chứng chỉ tiếng Anh ngày 08/9/2020

THÔNG BÁO LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀY  08/9/2020 1.  Thời

Thông báo lịch thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh (VSTEP), đợt thi ngày 27/9/2020

THÔNG BÁO Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh (VSTEP) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc