0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Month: August 2023

Văn bản, biểu mẫu tổ chức thi, cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ đối với ứng viên ứng tuyển đầu vào thạc sĩ 

VĂN BẢN, QUY ĐỊNH VÀ BIỂU MẪU Tổ chức thi, cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ đối với ứng

Thông báo kết quả kỳ thi đánh giá và cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ đối với ứng viên học thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên, đợt thi 20/8/2023

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO KẾT QUẢ Kỳ thi đánh giá và cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ

Lịch thi và danh sách phòng thi của kỳ thi và cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho đầu vào đối với ứng viên học trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội

THÔNG BÁO Lịch thi và danh sách phòng thi của kỳ thi và cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ