0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Category: Giới thiệu chung

Giới thiệu về Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – ĐNTN

  Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục thuộc Đại học Thái Nguyên. Trung tâm là