0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Month: March 2021

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi Chứng chỉ tiếng Anh ngày 04/4/2021

THÔNG BÁO LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY  04/4/2021 1.  Thời gian dự

Thông báo lịch thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GDĐT, thi ngày 16/5/2021

THÔNG BÁO Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Khung

Thông báo kết quả thi cấp Giấy chứng nhận tiếng Anh cho sinh viên, học viên và NCS ngày 21.3.2021

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo đợt thi ngày 21/3/2021

Thông báo thi, cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh của ĐHTN, đợt thi 18/4/2021

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao

Thông báo Lịch thi và Phòng thi, Số báo danh thi cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên, ngày 21/3/2021

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA

Thông báo Lịch thi IELTS quốc tế do Hội đồng Anh (British Council) cấp chứng chỉ tại Đại học Thái Nguyên năm 2021

THÔNG BÁO Lịch thi IELTS quốc tế do Hội đồng Anh (British Council) cấp chứng chỉ tại Đại học Thái

Thông báo mở lớp bồi dưỡng năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

THÔNG BÁO V/v tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại

Thông báo kết quả thi Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GDĐT ngày 07/3/2021

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo đợt thi ngày 07/3/2021

Thông báo lịch thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GDĐT, thi ngày 04/4/2021

THÔNG BÁO Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Khung

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi Chứng chỉ tiếng Anh ngày 07/3/2021

THÔNG BÁO LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY  07/3/2021 1.  Thời gian dự