0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Month: May 2021

Thông báo khẩn: Hoãn lịch thi Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ, thi ngày 22/5/2021

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO HOÃN LỊCH THI GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ, THI NGÀY 22/5/2021 DO

Thông báo lịch thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GDĐT, thi ngày 06/6/2021

THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông báo khẩn: Hoãn lịch thi chứng chỉ tiếng Anh ngày 16/5/2021

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO HOÃN LỊCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 16/5/2021 DO DIỄN BIẾN DỊCH COVID