0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Category: Chứng chỉ Quốc tế

Thông báo danh sách nộp lệ phí thành công, hủy thi, chuyển cấp độ, hoãn thi chứng chỉ Tiếng Trung quốc tế HSK, HSKK (bằng máy tính) ngày 22.6.2024

THÔNG BÁO Danh sách nộp lệ phí thành công, hủy thi, chuyển cấp độ, hoãn thi chứng chỉ tiếng Trung

Thông báo tổ chức thi, cấp chứng chỉ Tiếng Trung quốc tế HSK, HSKK (bằng máy tính) ngày 21.7.2024

THÔNG BÁO Lịch thi chứng chỉ tiếng Trung quốc tế HSK, HSKK (bằng máy tính) tại Trung tâm Khảo thí

Thông báo Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật (NAT-TEST) Đợt thi ngày 09/06/2024

THÔNG BÁO Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật (NAT-TEST)

Thông báo Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật (NAT-TEST) Đợt thi ngày 19/05/2024

THÔNG BÁO Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật (NAT-TEST)

Thông báo Số báo danh, Số phòng thi, Thời gian thi chứng chỉ Tiếng Trung quốc tế HSK, HSKK (bằng máy vi tính) ngày 19.5.2024

THÔNG BÁO Số báo danh, Số phòng thi, Thời gian thi chứng chỉ tiếng Trung quốc tế HSK, HSKK (thi

Thông báo tổ chức thi tiếng Nhật Nattest, ngày 21/7/2024

THÔNG BÁO Phối hợp tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Nhật-Nattest, đợt thi ngày 21/7/2024 Căn cứ Quyết

Thông báo tiến độ tổ chức thi, cấp chứng chỉ Tiếng Trung quốc tế HSK, HSKK (bằng máy tính) ngày 19.5.2024

THÔNG BÁO Tiến độ thời gian thi chứng chỉ tiếng Trung quốc tế HSK, HSKK (bằng máy tính) tại Trung tâm

Thông báo tổ chức thi, cấp chứng chỉ Tiếng Trung quốc tế HSK, HSKK (bằng máy tính) ngày 22.6.2024

THÔNG BÁO Lịch thi chứng chỉ tiếng Trung quốc tế HSK, HSKK (bằng máy tính) tại Trung tâm Khảo thí

Thông báo Số báo danh, Số phòng thi, Thời gian thi chứng chỉ Tiếng Trung quốc tế HSK, HSKK (bằng máy vi tính) ngày 27.4.2024

THÔNG BÁO Số báo danh, Số phòng thi, Thời gian thi chứng chỉ tiếng Trung quốc tế HSK, HSKK (thi

Thông báo tổ chức thi, cấp chứng chỉ Tiếng Trung quốc tế HSK, HSKK (bằng máy tính) ngày 19.5.2024

THÔNG BÁO Lịch thi chứng chỉ tiếng Trung quốc tế HSK, HSKK (bằng máy tính) tại Trung tâm Khảo thí