0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Month: December 2021

Thông báo lịch thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GDĐT, thi ngày 22,23/01/2022

THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông báo kết quả thi Giấy chứng nhận tiếng Anh của Đại học Thái Nguyên, ngày 19/12/2021

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh của Đại học Thái Nguyên,

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi Chứng chỉ tiếng Anh ngày 28/12/2021

THÔNG BÁO LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY  28/12/2021 1.  Thời gian dự

Thông báo tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GDĐT, ngày 28/12/2021

THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông báo Lịch thi và Phòng thi, Số báo danh thi cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên tại Phân hiệu Lào Cai, ngày 22/12/2021

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA

Thông báo Lịch thi và Phòng thi, Số báo danh thi cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên, ngày 19/12/2021

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA

Thông báo kết quả thi Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GDĐT ngày 11,12/12/2021

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo đợt thi ngày 11,12/12/2021

Thông báo lịch thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GDĐT, thi ngày 28/12/2021

THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi Chứng chỉ tiếng Anh ngày 11,12/12/2021

THÔNG BÁO LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY  11,12/12/2021 1.  Thời gian dự